Jednotný Katolícky Spevník

Nastavenia stránky

Jednotný Katolícky Spevník

Vitajte na stránke "Jednotný Katolícky Spevník" (JKS) určenej pre mobilné zariadenia. Vznikla ako moja osobná iniciatíva katolíka zvyknutého na istý "komfort", ktorý mi návštevou svätej omše v inej farnosti ako mojej "domácej" chýbal.

Vo farnosti Habovka si totiž veriaci nepotrebujú priniesť knižku JKS, pretože piesne sa v kostole počas omše premietajú dataprojektorom na plátno. A tak sa aj veriaci, ktorí bežne so sebou JKS nenosia, zapájajú do omše svojím spevom a spievajú vždy správnu pieseň, správnu strofu a správny text. Existujú totiž staršie a novšie texty piesní a každý si potom spieva tú svoju.

Aj keď v mnohých kostoloch sú k dispozícii pri vstupe do chrámu, nie je to pravidlom. Zobrať si so sebou svoj mobil však zabudnem málokedy. Chýbala mi ale funkčná a jednoduchá forma, ako doň dostať JKS. Na internete (1.) sa dá nájsť oficiálna stránka JKS od Spolku Svätáho Vojtecha (SSV). Nie je však určená pre mobilné zariadenia a zrejme kvôli ochrane textov sú tieto zobrazované vo forme obrázka, ktoré okrem ostatných dekorácií, zbytočne spomaľujú jej načítanie. Ďalší kandidát (2.), ktorý je zrejme tiež len súkromnou iniciatívou "nespokojného" katolíka a poslúžil ako inšpirácia pre môj projekt, postráda formu a užívateľskú prívetivosť pri práci na mobilnom zariadení. Na jednej webstránke sú všetky texty, čo ju na jednej strane umožňuje otvoriť doma a v kostole s ňou pracovať bez potreby internetu, na druhej strane jej veľkosť spomaľuje jej načítanie cez mobilný internet, ťažko sa na nej pohybuje a obsahuje reklamy.

Môj projekt www.ejks.sk sa snaží o stránku s textami piesní z JKS, ktorá by bola:

Stránku som vytvoril vo svojom voľnom čase a prevádzkujem ju z vlastných úspor. Verím, že cena webhosting-u a domény nevzrastie natoľko, aby som si jej prevádzku nevedel dovoliť. Dúfam, že pomôže aj ostatným častejšie sa zapájať so spevu počas svätej omše, zvlášť mladým ľuďom, ktorí knižku JKS možno v ruke nikdy nedržali, avšak ani svoj mobil nikdy z ruky nepustili :-).

Ak by ste stránku vedeli vylepšiť, prípadne chcete len opraviť chybu, jej zdrojový kód je voľne dostupný na GitHub. Testovacia verzia stránky beží v Google Cloud Run.

  1. www.nws.sk
  2. www.spevnik.szm.com