1. Ó, prekrásna Hviezda ranná, - ktorá si nám z neba daná, - vrúcne, Panna, buď vítaná!


2. Božieho tys' výkvet diela, - k tebe poslal Gabriela - sám Boh, svojho archanjela.


3. Počneš Syna premilého, - Bohom Otcom nám daného, - Spasiteľa čakaného.


4. Ako dcéra Stvoriteľa - Matkou budeš Spasiteľa - a Nevestou Tešiteľa.


5. Trojici buď svätej sláva, - Márii česť nech sa vzdáva, - že sa Božou Matkou stáva.