1. Anjel Gabriel, - ako Pán Boh chcel, - z neba koná cestu - k Panne Márii, - k Nazaretu mestu.


2. Posolstvo nesie - pri veľkom plese, - k Panne pristupuje - a ju v pokore - takto pozdravuje:


3. Zdravas', Mária, - čistá ľalia, - vzor si všetkých čností; - anjel zjavuje, - žes' plná milosti.


4. Nad matky iné - tebe jedine - česť a prednosť daná; - medzi ženami - ty si požehnaná.


5. Čujúc to Panna, - je naľakaná - a sa spytuje: - Jak to môže byť, - čo anjel zvestuje?


6. Anjel zdesenej Panenke ctenej - odpovedal na to: - Nadprirodzene - stane sa vec táto.


7. V tebe utvorí - ten plod Duch Boží, - stúpi v teba z neba; - Syn Boží bude, - čo sa zrodí z teba.