1. Narodil sa nám - v Betleheme Kráľ: - leží nevinné - Dieťa na slame. - Poďme, poďme si ho privítať, - Bohu svojmu česť a chválu vzdať, - lebo k nám dnes prišlo spasenie: - chvíľa spásy, Boha zjavenie. - Poďme, poďme si ho privítať, - Bohu svojmu česť a chválu vzdať.


2. Anjel Boží k nám - z neba zletuje, - radosť pastierom - hlásne zvestuje. - Iďte, iďte do Betlehema, - nájdete tam Vykupiteľa, - ktorého nám Panna zrodila, - zrodeného v jasle vložila. - Iďte, iďte a nemeškajte, - zrodenému chválu vzdávajte.


3. Tam ho anjelské - zbory vítajú, - narodenému - milo spievajú: - Sláva, sláva Bohu na nebi, - pokoj dobrým ľuďom na zemi; - veď sa dnes narodil sveta Pán, - v sláve veľkej prišiel na svet k nám. - Spievaj a chváľ, všetko stvorenie, - Boha svojho slávne zrodenie.


4. Dnes na Východe - hviezda vychádza, - vedie troch kráľov - a ich predchádza. - Kde je, kde je Kráľ narodený, - nám skrz hviezdu predzvestovaný? - V Jeruzaleme sa pýtajú, - ľuďom, svetu ho oznamujú. - Poďme, poďme, pohľadajme ho, - ctime darmi Kráľa slávneho.