1. Ďakujeme, Ochranca náš, - že si nás opatroval, - v tento rok mal starosť o nás, - od zlého ochraňoval; - dnešný deň žes' dožiť dal nám, - v chráme tu zhromaždeným; - za to ti dnes ďakujeme - srdcom vrúcne skrúšeným.


2. Tebe, Otče, ďakujeme - za tých darov hojnosti, - ktoré denne skusujeme - z tvojej veľkej štedrosti; - čo nám celý čas života - dala tvoja dobrota, - to je z tvojej láskavosti - a z otcovskej starosti.


3. Že sme teba, Otče milý, - hnevali v neprávosti, - ľutujeme v tejto chvíli - a želieme tie zlosti. - Prosíme ťa, Pane, Kriste, - skrz tvoje sväté rany - nech sú naše duše čisté, - vezmi ich do ochrany.


4. Pre nijaké sľuby, dary - viac ťa nezanecháme; - tvoja láska jasne žiari, - tvoju pomoc žiadame. - Už ťa viac neobrazíme, - radšej umrieť volíme: - ráč ten sľub náš posväcovať - a nás v ňom posilňovať.


5. Preto celý rok na božiu chválu - Obetujeme - v mysli, v slovách, v práci stále - Bohu slúžiť budeme; - koľko ráz len vydýchneme, - koľko ráz sa pohneme, - toľko ráz my sľubujeme, - že len Bohu žijeme.


6. O to, Bože, ťa žiadame, - daj nám svoje milosti, - v tebe nádej vždy skladáme, - že dáš trpezlivosti: - keď znivočíš našich škodcov, - ťažkosti premôžeme; - s tebou, s tvojou len pomocou - v žití pevní budeme.