1. Pán časov, Bože milý, - tebe sa klaniame. - Ku koncu rok sa chýli, - vrúcne ťa vzývame. - Buď vždycky oslávené - tvoje sväté meno, - žes' každého z nás chránil - roku skončeného.


2. Nesmierne dobrodenia - ty si nám podával, - od mnohého súženia - často zachovával. - Ó, prijmi cit vďačnosti - za dary milosti; - a prijmi vždycky k sebe - naše vzdychy k tebe.


3. Hľaď, Otče náš, na synov - pred tebou kľačiacich, - odpustenie zlých činov - skrúšene prosiacich; - zmy, Pane náš nevinný, - z nás hriešne počiny - a z lásky svojej stálej - veď nás aj naďalej.