1. Nový rok beží, - v jasličkách leží: - Ktože to? - [:Ježiško malý, - obetovaný, - na zemi.:]


2. Leží Dieťatko, - to Nemluvniatko: - Kdeže, kde? - [:V Betleme meste, - tam ho zaiste - nájdete.:]


3. Anjeli, chváľte, - sladko spievajte: - Ako, čo? - [:Sláva na nebi, - pokoj na zemi - buď ľuďom!:]


4. Už sa radujme, - Bohu ďakujme: - A za čo? - [:že nám zjavené - to meno ctené: - Ježiško.:]


5. Ježiško malý, - prijmi tie chvály - na zemi, - [:daj po časnosti - večnej radosti - na nebi.:]