1. Hľa, aká to hviezda krásna - z neba sa na nás smeje: - a to je tá hviezda šťastná, - hviezda našej nádeje. - Dajmeže sa my na cestu, - k akému tá hviezda mestu - nás privedie preradostných, - Krista vidieť žiadostných.


2. Tak tí králi hovorili, - keď hviezdu uvideli, - na cestu sa vystrojili, - s darmi išli veselí; - jeden niesol poklad zlatý, - druhý niesol tymian svätý, - tretí myrhu so sebou vzal, - zrodenému by ju dal.


3. Veľký ruch v Jeruzaleme - povstal hneď z ich príchodu, - že k novému Kráľu zeme - prišli králi z Východu. - Knihy sväté otvárajú - a proroctvá vykladajú, - že presvätá a šťastná zem: - to je mesto Betlehem.


4. Pred Dieťatkom v Betleheme, - narodeným v maštali, - na kolenách v prachu zeme - klaňajú sa vladári. - Dar svoj každý obetuje, - Dieťatku sa pokloňuje - ako Bohu i Kráľovi, - a spolu človekovi.


5. Poďme aj my, ponáhľajme - k Ježiškovi sladkému, - vzácne dary prinášajme - Bohu Synu večnému. - Zlato viery dokonalej - i nádeje tymian stálej, - myrhu lásky svojej vďačnej - hodnú ceny nebeskej.