1. Hľa, anjel Pána vznešený - je posolstvom poverený, - k nám z neba dolu zletuje - a Máriu pozdravuje.


2. Buď zdravá, plná milosti, - pre svoje milá si čnosti; - buď požehnaný čistého - plod života panenského.


3. Máš zrodiť ty Spasiteľa - a sveta Vykupiteľa, - Syna Boha najvyššieho, - Duchom Svätým počatého.


4. Tu Panna hlavu sklonila - a pokorne hovorila: - Hľa, dievka Pána som svojho, - staň sa podľa slova tvojho!


5. Hneď Slovo telom stalo sa, - Boha nám dali nebesá, - by prebýval medzi nami, - prenehodnými hriešnikmi.


6. Pros za nás, drahá Božia Mať, - ráč u Boha sa primlúvať, - nech Syn tvoj nás po časnosti - do večnej prijme radosti.