1. Herodes, kráľu ukrutný, - čo sa bojíš, že Kráľ prišiel? - Ten trónu ťa nepozbaví, - čo tróny dáva večité.


2. Traja králi od Východu - za hviezdou jasnou spiechajú, - svetielkom Svetlo hľadajú - a Bohu dary dávajú.


3. Do kúpeľa, hľa čistého, - Baránok Boží vstupuje, - od hriechov, ktorých sám nemá - nás krstom svojím obmyje.


4. Zázračnú vec to vidíme: - voda sa mení na víno, - na vyšší rozkaz podstatu - tak premeňuje odrazu.


5. Nech ti je sláva, Ježišu, - čo si sa zjavil dnes svetu, - i Otcu s Duchom presvätým - buď sláva, chvála naveky!