1. Traja králi uzreli - hviezdu, čo sa ligotala, - príchod Krista hlásala; - do Betlema za ňou sa brali, - na kráľa sa pýtali, - drahocenné dary mu tam dali.


2. Zlato ako kráľovi, - ktorý v srdciach vládnuť vždy má, - myrhu na znak mučenia, - kadidlom, hľa, uctili jeho - ako kňaza večného: - vítali ho, Kráľa velebného.


3. Klaňali sa pokorne - Ježišovi zrodenému - a Synovi Božiemu. - Preto aj my uctime si ho, - Pána svojho mocného; - nech nás vedie mocná ruka jeho.