1. Traja slávni králi od Východu - za hviezdou sa dali ku pochodu: - zlato, tymian, myrhu prinášali, - Spasiteľa túžobne hľadali.


2. Kdeže sa ten nový kráľ narodil, - aby svoj ľud z jarma vyslobodil? - Lebo jeho hviezdu sme videli, - pokloniť sme sa mu my dnes chceli.


3. Jeruzalem celý bol zbúrený, - kráľ Herodes stál tu podesený, - by trónu nezastihla ho strata, - zvolal zákonníkov i kniežatá.


4. By sa o tej veci dozvedeli, - ihneď Sväté písmo otvoríli - a našli, že v meste Betleheme - mal by sa narodiť ten kráľ zeme.


5. Lebo prorok píše: Hľa, Betlehem, - nie si v Judsku ty tá najmenšia zem; - z teba vyjde vodca ten vznešený, - ktorý má panovať v Izraeli.


6. Hviezda, ktorá bola, sa stratila, - keď odchádzali, sa zas zjavila, - do Betlehema ich sprevádzala, - nad stajňou chudobnou pozastala.