1. Tri zázraky sa dnes stali, - príchod Krista zvestovali. - Deň tento každý kresťan sláv, - on je pre nás vždy pravdy zjav.


2. Dnes šli mudrci na cestu, - nasledujúc jasnú hviezdu. - Svetlo svetlom vyhľadali, - Ježiškovi dary dali.


3. Nový div dnes z moci božskej - stal sa v Káne galilejskej, - kde z vody víno sa stalo, - božský zásah ukázalo.


4. Vo vode rieky Jordána - Kristus prijal krst od Jána; - Boh Otec zjavil Syna nám, - v ňom našiel zaľúbenie sám.


5. Kriste, svetu dnes zjavený, - buď nami vrúcne slávený: - Sláva buď Otcu Božiemu, - spolu i Duchu Svätému!