1. Ježiš sladký, dušiam hosť si, - darom pravých si radostí, - nad med sladkosť nad sladkosti, - slasť byť v tvojej prítomnosti.


2. Nič tak milo nespieva sa, - nič tak rado neslýcha sa, - nič tak sladko nevníma sa, - jak Syn Boží, naša spása.


3. Ježiš, nádej ľutujúcim, - milostivý žiadajúcim, - dobrotivý hľadajúcim, - sila krivdu znášajúcim.


4. Krista všetci vyznávajme, - o lásku ho požiadajme; - k Ježišovi prichádzajme, - vždy viac lásky k nemu majme.


5. Ježiš, naša sladkosť vrúca, - ty odplata nám budúca, - ty si naša nádej skvúca, - sláva nikdy nehynúca.