1. Kdes' moje spasenie, - [:láska moja:] - a srdca nadšenie - [:víťaz boja?:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]


2. Stratiac skrz hriech nebo - [:ja nezúfam,:] - Ježišu môj, v tebe - [:pevne dúfam.:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]


3. Keď dušu zachváti - [:hlboký žiaľ,:] - za tebou zalietam - [:v nebeskú diaľ.:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]


4. Boh na mňa dopustil - [:kríž, žalosti,:] - by som tak opustil - [:neprávosti.:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]


5. Tvoju mi daj, Pane, - [:dobrotivosť:] - do srdca pokánie, - [:trpezlivosť.:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]


6. Nech prijmem skrúšene - [:tvoje telo,:] - čo pre nás na dreve [:kríža pnelo.:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]


7. Amen, môj Ježišu, - [:dokončievam,:] - telo ti aj dušu - [:odovzdávam.:] - [:Ó, Ježišu môj,:] - v úzkostiach, - v žalostiach - [:sám pri mne stoj.:]