1. Čo trpieť má Spasiteľ náš, - písal prorok Jeremiáš, - aké bude znášať rany - sám Syn Boží, - z neba daný.


2. Nepriatelia riekli sami - Buď tá rana medzi nami, - nech je Ježiš odsúdený - a na kríži usmrtený.


3. Ach, tá hora Kalvária - nevinnú krv Krista vpíja, - nevinnú krv Spasiteľa, - ktorá tečie z jeho tela.


4. Kriste, pre to umučenie - daj nám hriechov odpustenie, - daj nám svätej viery prameň, - zachovaj nás, Kriste! Amen.