1. Ach, beda mne nešťastnému, - hriešnikovi preveľkému, - hľa, pre moje previnenie - trpí Ježiš umučenie. - Kto je toho príčina, - že na kríži umiera?


2. Hrôza v mojom srdci vstáva, - keď sa Ježiš na smrť dáva, - od Judáša je zradený - a falošne poľúbený. - Kto je toho príčina, - že na kríži umiera?


3. Ach, jak Kristus je viazaný - ukrutnými reťazami, - vojaci ho bijú zlostne,- udierajú neľútostne. - Kto je toho príčina, - že na kríži umiera?


4. Ja som horší nad Judáša, - ktorý Pána raz Ježiša - zlostným zradil poľúbením, - ja zas hriechom každodenným. - Kto je toho príčina, - že na kríži umiera?


5. Judáš zhrešil raz, najatý, - mne neprejde deň nijaký, - v ktorom by som neobrazil, - kopiju mu v bok nevrazil. - Ja som toho príčina, že na kríži umiera.