1. Ach, čo som to len urobil, - s tým dobrým Spasiteľom! - Ach, tak som sa ja previnil, - že trest mi údelom. - [:Zmiluj sa, zľutuj sa, ó, dobrý Ježišu, - ó, sladký Ježišu!:]


2. Jak Judáš som ťa ja zradil, - čo ťa zradne zapredal. - Na teba som ja tiež pľuval, - som ťa poličkoval. - [:Zmiluj sa, zľutuj sa, ó, dobrý Ježišu, - ó, sladký Ježišu!:]


3. Ja som ťa tiež ubičoval, - ja tŕním korunoval, - na smrť som ťa odsudzoval, - preukrutne križoval. - [:Zmiluj sa, zľutuj sa, ó, dobrý Ježišu, - ó, sladký Ježišu!:]


4. Daj duši mojej milosti, - daj mi dobrý, ó, Pane, - by som želel vždy nečnosti, - prosím o zmilovanie. - [:Zmiluj sa, zľutuj sa, ó, dobrý Ježišu, - ó, sladký Ježišu!:]


5. Prijmi k sebe mňa na milosť, - ó, Kriste môj nevinný - daj nech som vždy tvoj verný hosť: - odpusť mne moje viny. - [:Zmiluj sa, zľutuj sa, ó, dobrý Ježišu, - ó, sladký Ježišu!:]