1. Ach, jak všetko stvorenie - s Kristom smúti skrúšene, - keď už na kríži skonáva, - život v mukách dokonáva.


2. Smutne slnko sa stmieva, - zem sa trasie, zachvieva, - tuhé skaly sa pukajú, - mŕtvych hroby otvárajú.


3. Len sám človek zatvrdený - nie je nad ním rozžialený, - i keď z lásky pre spasenie - znáša toľké utrpenie.


4. By nás zbavil zatratenia, - večného zla a trápenia, - s Otcom svojím nás uzmieril, - prístup k sláve nám otvoril.


5. Duše, traste sa zronené, - ľutuj, srdce ty kamenné, - hriešnik, zalamuj rukami, - tečte slzy nad mukami.


6. Tečte, slzy, dnes nad zlosťou, - a nad každou neprávosťou, - ktoré Krista poranili - a strašne ho umučili.