1. Ach, kríž svätý, ty strom vzácny, - sladký nesieš plod prekrásny, - Jezu Krista milého, milého - pre mňa umučeného.


2. Tridsaťtri liet si pracoval, - kým si život svoj dokonal - mne nevinnosť navrátil, navrátil - Otcovi dlh zaplatil.


3. Ó, Ježišu bičovaný, - pre mňa celý opľúvaný - ukrutne si zviazaný, zviazaný - a do krvi šľahaný.


4. Ježiš Kristus, Kráľ nad kráľmi, - Pán najvyššej, večnej slávy, - má korunu tŕňovú, tŕňovú, - plnú hlavu rán, bôľu.


5. Ó, Ježišu môj nevinný, - ty pre moje visíš viny, - pnieš nohami, rukami, rukami, - umorený mukami.


6. Ježiš Kristus doráňaný, - bok jeho je otvorený, - z neho svätá krv tečie, krv tečie, - hľaď sem, hriešny človeče!


7. Vidím bolesť a žalosti, - kvílenie a múk trpkosti, - čo si trpel nevinný, nevinný - za nás, naše zlé činy.


8. Dnes zo srdca už sľubujem, - Ježišu, že ťa milujem - radšej by som smrť volil, smrť volil, - ako na hriech privolil.