1. Ach, mňa Matku v tejto chvíli - srdca bôľ obkľučuje, - bo ukrutne Syn môj milý - muky dnes podstupuje. - [:Pôjdem, pôjdem ja nad jeho - zaplakať ranami, - telo Syna premilého - umyjem slzami.:]


2. Tam v záhrade skormútený - prelieva pot krvavý, - že bude dnes umučený, - Spasiteľ naš láskavý. - [:Pôjdem, pôjdem ja nad jeho - zaplakať ranami, - telo Syna premilého - umyjem slzami.:]


3. Judáš, ktorý si ho zradil - čo ti Syn môj urobil? - Že svet hriešny veľmi ľúbil, - azda tým sa previnil? - [:Pôjdem, pôjdem ja nad jeho - zaplakať ranami, - telo Syna premilého - umyjem slzami.:]


4. Ukrutne je bičovaný, - Syn môj zlostne zradený, - octom, žlčou napájaný, - od všetkých je trápený. - [:Pôjdem, pôjdem ja nad jeho - zaplakať ranami, - telo Syna premilého - umyjem slzami.:]


5. Ó, ukrutní ľudia, zlostní - prečo ste ho ranili! - Čo ste klinmi, nemilostní, - na kríži ho pribili? - [:Pôjdem, pôjdem ja nad jeho - zaplakať ranami, - telo Syna premilého - umyjem slzami.:]


6. Kam sa, smutná, mám obrátiť, - Matka ja zarmútená, - keď mám Syna svojho stratiť - ach, ja bôľom skľúčená? - [:Pôjdem, pôjdem ja nad jeho - zaplakať ranami, - telo Syna premilého - umyjem slzami.:]