1. Ach, poďte, kresťania, - pozdraviť kríž svätý, - na ktorom je Kristus - bolestne rozpätý. - Kriste na kríži, - Kráľu najvyšší, - zmiluj sa nad nami! - Pre päť svätých rán - milosť udeľ nám - a odpusť nám viny!


2. Poď, poď a dívaj sa, - kresťanská ty duša - ako náš Spasiteľ - preťažký kríž znáša. - Kriste na kríži, - Kráľu najvyšší, - zmiluj sa nad nami! - Pre päť svätých rán - milosť udeľ nám - a odpusť nám viny!


3. Matička premilá, - keď si sa s ním stretla - a svojho Synáčka - poznať už nemohla. - Kriste na kríži, - Kráľu najvyšší, - zmiluj sa nad nami! - Pre päť svätých rán - milosť udeľ nám - a odpusť nám viny!


4. Matička premilá - jak bys' ho poznala, - keď sa mu všetka krv - po tele vyliala! - Kriste na kríži, - Kráľu najvyšší, - zmiluj sa nad nami! - Pre päť svätých rán - milosť udeľ nám - a odpusť nám viny!


5. Pristúp sem, pristúp sem - kresťanská ty duša, - pozri, jak si hriechmi - zranila Ježiša. - Kriste na kríži, - Kráľu najvyšší, - zmiluj sa nad nami! - Pre päť svätých rán - milosť udeľ nám - a odpusť nám viny!


6. Už visí na kríži, - vo veľkej bolesti - volá on: Otče môj, - prečos' ma opustil? - Kriste na kríži, - Kráľu najvyšší, - zmiluj sa nad nami! - Pre päť svätých rán - milosť udeľ nám - a odpusť nám viny!


7. Plač, duša kresťanská, - nad smrťou Krista, plač, - urob mu čistý hrob - jak verný vyznávač. - S tebou bude on, - buď mu priateľom. - Keď si ťa zavolá: - Duša, ku mne poď, - márnosť sveta zhoď, - peklo ťa nezdolá.