1. Ach, som zarmútený, - veľmi prestrašený, - taký vždy ostanem, - kým živý ja budem - na tom svete. - Pre svoje nečnosti - sa obávam, - že zhrešil som, - hrešiť neprestávam. - Teba všemocného, - vidím visiaceho, - umierajúceho, - pre mňa, ach, hriešnika, - nehodného.


2. Vidím tvoje muky, - nepriateľské pluky, - mdloby a šľapaje, - krvavé kropaje, - ó, Ježišu! - Veľmi sa obávam - dňa súdneho - a teba tiež, - Sudcu pravdivého, - že čnosť zanedbávam, - hrešiť neprestávam, - hriech neľutujem svoj, - k bázni preveľkej je - pre mňa kríž tvoj.


3. Ja som ťa bičoval, - tŕním korunoval - skrz nešľachetnosti, - svoje neprávosti - neslýchané. - Život môj bezbožný, - veľmi zlostný, - ukrátil život tvoj - neprávosťami - Keď som hriech miloval, - milosti vzdoroval, - teba ukrižoval, - všetky tvoje rany - obnovoval.


4. Ježišu predrahý, - na kríži si nahý - a pre hriechy moje - ranené máš svoje - ruky, nohy. - Judáš ťa zapredal len jeden raz - a ja som ťa predal - aj tisíc ráz. - Preto som trápenie, - večné zatratenie - zaslúžil, raj stratil - a ty si mi milosť - zas navrátil.


5. Ach, umierajúca - a skonávajúca - nádej moja večná, - láska nekonečná, - ó, Ježišu! - Hriechy a priestupky - oplakávam, - do tvojich svätých rán - sa oddávam. - Bohu ja sľubujem, - že sa usilujem - hriechu sa varovať, - Ježiša jedine - chcem milovať.


6. Tvojho srdca rana - k životu je brána, - tebe chcem verný byť, - tebe chcem verne žiť, - Srdce drahé. - Z lásky k nám je ono - poranené, - ale vždy každému - otvorené. - Dobrota si večná, - Pravda nekonečná, - v čnosti chcem nažívať, - s tebou, Kriste, v láske - vždy prebývať.