1. Čuj hlas môj, hriešniku, - sveta milovníku, - ktorý z kríža dávam - ja, neba Pán, - za teba trápený, - veľmi ponížený - za človeka muky, - čo trpím sám: - Teba som učieval, - k dobrému vodieval, - abys' ty len večne - šťastný býval.


2. Ty, pýchou nadutý, - hnevlivý a krutý, - po bohatstve márnom - sa zháňavaš; - všetku poníženosť, - najmilšiu pre mňa čnosť, - preťažený hriechmi - pošliapavaš; - naučenie moje, - čo chce dobro tvoje, - zapovŕhaš ako - prázdne znenie.


3. V smútku som sa topil, - krvou som sa potil, - dal som sa jať - zberbe zlosti plnej, - dal som sa bičovať, - ohavné opľúvať, - potupu, zlosť - znášať - od luzy zlej. - K stĺpu priviazaný, - celý zbičovaný, - na hlave som tŕním - dopichaný.


4. Za lotra biedneho - ma smrť súdeného, - na popravné miesto - ma ťahali, - na pleciach kríž niesol, - tri razy som klesol - na kríž ruky, nohy - mi pribili, - žlčou napájali, - hrozne posmievali, - svätá krv mi tiekla - z každej rany.