1. Čuj, svet, nebo, celá zem, - aj ty, hriešnik pristúp sem! - Pán na kríži už visí, - príčina ty toho si - Ó, Ježišu - môj krvavý, - zbitý od nôh - až do hlavy, - ach, zmiluj sa - nado mnou biednym!


2. Prehrozne ho mučili - a neľudsky trýznili, - sväté telo trpelo, - až celé zosinelo. - Ó, Ježišu - môj krvavý, - zbitý od nôh - až do hlavy, - ach, zmiluj sa - nado mnou biednym!


3. Dávajú mu korunu, - ostrým tŕním pretkanú, - Ježiš znáša bolesti, - nik s ním nemá ľútosti. - Ó, Ježišu - môj krvavý, - zbitý od nôh - až do hlavy, - ach, zmiluj sa - nado mnou biednym!


4. Už kríž ťažký dvíhajú, - Kristovi sa rúhajú, - Zdrav' buď, kráľu židovský, - zdrav' buď, kráľu sionský! - Ó, Ježišu - môj krvavý, - zbitý od nôh - až do hlavy, - ach, zmiluj sa - nado mnou biednym!