1. Iní Krista opustili, - keď ho na smrť hroznú odsúdili, - ty, Mária, s milým Jánom - vedľa kríža stojíš, trpiac s Pánom.


2. Ó, kto veľkú tvoju žalosť, - veľkú tvoju bolesť a v nej stálosť, - by len mohol vyrozprávať, - Kráľovná ty nebies, - Kristova Mať!


3. Vidíš Syna pribitého, - od hlavy po päty zraneného - skrvavený je on celý, - tak visí na kríži utrápený.


4. Všetky prehorké bolesti, - ktoré trpel za svet Syn nebeský, - v srdci svojom preciťuješ, - trpíš, nikomu sa nežaluješ.


5. Vypros nám tiež, Matka, stálosť, - by sme radi niesli každú žalosť, - za odmenu utrpenia - v nebi vypros pre nás vykúpenia.