1. Múdrosť a sila - Božia premilá, čo si učinila? - K obrazu svojmu - človeka stvorila.


2. Bohu mal slúžiť, - po ňom vždy túžiť, - zo stromu neužiť; - slávu nebeskú - čnosťou si zaslúžiť.


3. Diabol prezlostný - závidel čnostný, - spolu i radostný - stav prvých ľudí; - zmenil ho v žalostný.


4. Vzbudil v nich pýchu, - neveru lichú - a obrátil k smiechu - výstrahu Božiu: - priviedol ich k hriechu.


5. Trest spravodlivý - mal had lestivý, - i náš nešťastlivý - praotec hriešny - za prečin strašlivý.


6. Z raja vyhnaný, - smrti poddaný, - s dušou plnou rany, - zatvoril sebe - i nám nebies brány.


7. Miesto milosti, - nesmrteľnosti - rajskej blaženosti, - dedíme po ňom - trest a vinu zlosti.


8. V raji sľúbený - potomok ženy, - telom učinený - Syn Boží, blahej - príčinou bol zmeny.


9. Pravda milosti, - pokoj prísnosti - dali bozk ľúbosti. - Buď Bohu sláva - tu i na výsosti!