1. Každá rana Krista Pána - nech je vďačne uctená; - láska vrúca, ach, tvár mrúca - Krista Pána, milená. - Mojou vinou, Boží Synu, - tŕň ti hlavu rozdiera, - pre mňa ruky v hrozné muky - železný klin rozviera.


2. Nohy sväté klinmi späté, - ach, pre mňa ste ranené, - pre mňa z boku tečú v toku - krv a voda; spasenie. - Rany sväté, vy bohaté - duše mojej poklady, - vás milujem, - obdivujem, - večnej spásy základy.


3. Z hriechu moci, z pekla noci, - k Bohu ste ma uviedli, - na vás hľadím, slzy cedím, - že ma hriechy zaviedli. - Hviezdy jasné, rany spásne, - k vám sa znova utiekam, - vás milujem, pozdravujem - a kríž svätý objímam.


4. Počuj vzdychy, daj útechy, - Ježiš, moja milota! - Podaj ruky, zažeň muky - v každej chvíli života. - Ja chcem plakať, ťažko vzdychať - pre žalostné zblúdenie, - len pred súdom zmy ma prúdom - krvi svojej v spasenie.