1. Ku krížu svätému poď, kresťane, - k Ježiša presvätej srdca rane. - Pohliadni na obeť smrti kríža, - na cenu predrahú: - na Ježiša!


2. Na mieste trpkého umučenia - pros, by si hodný bol vykúpenia. - Pohliadni, Ježiš sa nakloňuje - a milosť svätú ti prisľubuje.


3. Pozri sa, jak obeť tá krvavá - za naše spasenie sa nám dáva. - Umiera Kristus pre tvoje zlosti; - pokánie čiň, - odstúp od hriešnosti!


4. Od sveta márneho oddialený - nebudeš od zlého pokúšaný. - Môžeš tu, pod týmto svätým krížom, - oplakať hriechy a žiť s Ježišom.


5. Kto by tu od zlosti neodstúpil - a cestu milosti nenastúpil? - Nuž, poďme, Ježiša nasledujme, - v trápení len v neho - dôverujme.