1. Mária pod krížom stála, - prežalostne plakala, - keď sa na smrť Syna svojho - tak smutne dívala.


2. Skormútená a nešťastná - hlasom plným bolesti - pre Synáčka svojho plače, - narieka, žalostí.


3. Ach, Syn drahý - mne najmilší, - na kríži si rozpiaty, - umieraš tu v ťažkých mukách, - ranami posiaty.


4. Žalostná je to novina, - žalostná je to chvíľa, - keď ťa vidím rozpiateho, - nevinnosť premilá!