1. Kresťania, nariekajte, - od žiaľu zamdlievajte; - [:plač, kvíľ srdce každého, - Ježišovi verného.:]


2. Nemá citu ľudskosti, - nezná milosrdnosti, - [:kto Kristove trpkosti - neľutuje v žalosti.:]


3. Tela tvojho trýznenie, - rúk, nôh, boku ranenie - [:kto vidí bez ľútosti, - pravej nemá ten čnosti.:]


4. Hľa, skaly sa pukajú, - slnko, mesiac stmievajú: - [:presmutný je svet celý, - len hriešnik je veselý.:]


5. Pokániu sa oddávaj - a hriech svoj oplakávaj! - [:hľa, pre teba Kristus Pán - vydáva sa na kríž sám.:]


6. Matka jeho narieka, - tam pod krížom horeká; - [:bežme k nej a plačme s ňou, - s Matkou Sedembolestnou.:]