1. Nevinnosť premilá, - čo si učinila? - Za koho omdlievaš, - za koho umieraš - tak žalostne, tak ľútostne? - Za koho umieraš, - za koho omdlievaš?


2. Umiera nevinný - Syn Boží jediný, - na kríž zavesený - celý poranený - pre hriech, zlosti - neprávnosti, - umiera nevinný - Syn Boží jediný.


3. Trpí za nás muky, - pohliadni na ruky, - klincami ranené, - nohy prerazené: - pre hriech, zlosti - neprávosti, - trpí veľké muky, - pohliadni na ruky.


4. Krv z pravého boka - na spôsob potoka - krvavého tečie, - poľutuj, človeče! - Pre hriech, zlosti, - neprávosti, - ó, hriešny, človeče, - krv Kristova tečie!


5. Nakloňuje hlavu - od tŕňov boľavú; - na presvätom tele - nemá miesto celé; - pre hriech, zlosti - neprávosti, - na presvätom tele - nemá miesto celé.


6. Hriešniku nešťastný, - kresťane nevďačný, - pre tvoj hriech spáchaný - Ježiš trpí rany! - Nechaj zlosti, - neprávosti, - pre Kristovu bolesť - nechaj hriešnu neresť.