1. Mizerere, mizerere, - ach, zmiluj sa nado mnou! - Skrze svoju veľkú milosť - a nesmiernu dobrotivosť - ukáž, Bože, - v túto chvíľu - otcovskú tvár ku mne milú. - Mizerere, mizerere, - ach, zmiluj sa nado mnou!


2. Mizerere, zbav ma zlosti - a všetkých neprávostí, - ktoré srdce mi ranili - a svedomie poškvrnili. - Ráč mi z duše hriechy zotrieť - a jej rany liekom potrieť. - Mizerere, zbav ma zlosti - a všetkých nepravostí.


3. Mizerere, daj milosti, - odpusť mi neprávosti! - Pamätám sa na priestupky - a na svoje hriešne skutky, - ktoré srdce moje trávia - a svedomie veľmi trápia. - Mizerere, daj milosti, - a odpusť mi neprávosti!


4. Mizerere, ó, môj Bože, - ach, ktože mi spomôže? - Ty sám, preto ti zjavujem, - hriech svoj želiem a ľutujem, - že som hneval predobrého - Otca svojho láskavého. - Mizerere, ó, môj Bože, - ach, ktože mi spomôže?


5. Mizerere, hľaď z výsosti - na mňa v mojej hriešnosti - Keď ma moja mať zrodila, - už sa vo mne zlosť javila, - v celom žití hriechy množím - a rúham sa pravdám Božím. - Mizerere, hľaď z výsosti, - na mňa v mojej hriešnosti!


6. Mizerere, veď k životu, - dúfam v tvoju dobrotu. - Tvoje slová ma vzbudzujú - a nádeje mi sľubujú. - Ach, buď ku mne dobrotivý, - pre krv Krista milostivý. - Mizerere, veď k životu - dúfam v tvoju dobrotu.