1. Môj milý Ježišu, - rajská slasť pre dušu, - skrz svoje mučenie - získals' nám spasenie. - Ó, dobrý Ježišu, mučený Ježišu, - ó Ježišu!


2. Neľutoval seba, - zostúpil k nám z neba, - trpkú smrť podstúpil, - aby nás vykúpil. - Poslušný Ježišu, - láskavý Ježišu, - ó, Ježišu!


3. Za mňa si krv potil, - v zármutku sa topil, - vidiac tu sveta zlosť, - premnohú neprávosť. - Stiesnený Ježišu, - predobrý Ježišu, - ó, Ježišu!


4. Hľa, už zviazaného, - Ježiša milého - po zemi váľajú, - na posmech dávajú. - Zviazaný Ježišu, - môj sladký Ježišu, - ó, Ježišu!


5. Dal si sa davom vliecť - jak biedny zločinec, - Pilát ťa odsúdil, - aby ťa potupil. - Zhanený Ježišu, - môj milý Ježišu, - ó, Ježišu!


6. K stĺpu priviazaný - ukrutne šľahaný, - ranami pokrytý, - bol si ťažko bitý. - Ranený Ježišu, - môj dobrý Ježišu, ó, Ježišu!


7. Tak hrozne mnoho rán - dostal nebeský Pán. - Ukrutne strýznený - už leží na zemi. - Strýznený Ježišu, - môj sladký Ježišu, - ó, Ježišu!


8. Korunu tŕňovú - bolesti obnovu, - do hlavy vtlačili, - krvavo zranili. - Bolestný Ježišu, - môj dobrý Ježišu, - ó, Ježišu!