1. Ó, preveľká milosť Syna Božieho, - pre nás na smrť odsúdeného, - dáva nám spasenie - a z moci diabla, z pekla vykúpenie.


2. Jak volali krutú naňho pohanu; - Nech je daný ukrižovaniu, - na nas príď krv jeho, - na našich synov, - trest za zmučeného!


3. Chvála tebe, Jezu Kriste, Pane náš, - ktorý lásku na svet prinášaš, - zdrav' buď, Kriste, Pane, - ty naša radosť, naše zmilovanie!


4. Ó, jak veľká bolesť teba preniká - a to pre mňa, pre mňa, hriešnika; - na kríži si skonal, - tak seba za nás hriešnych obetoval.