1. Oblaky z neba - nech rosia teba, - sľúbený Kriste, - čakaný iste! - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!


2. Otcovia svätí - prorokujú ti - život tŕnistý, - vzor náš prečistý; - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!


3. Buď Bohu chvála - na zemi stála, - že k nám zostúpi a nás vykúpi. - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!


4. Veríme v teba - spasenie z neba, - kvet lásky večnej - a nekonečnej! - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!


5. Tvoja predrahá - obeť premáha - diablovu zlobu - a ľudskú mdlobu. - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!


6. Skrz svoje rany - od pekiel brány - chráň nás, ó, Kriste, - daj srdce čisté. - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!


7. Presvätý Pane, - tu v tvojom stane, - nech sa vždy vzdáva - tebe česť, sláva. - Prídi, prídi, Spasiteľ náš!