1. Ó, zármutku, srdca smútku, - nemám slzy vydávať? - Môj Syn Boží vskutku - má sa pochovávať.


2. Ó, prebeda, Boh umiera - na kríži a v bolesti, - ale tak nám vyviera - spasenie z milosti.


3. Ó, človeče, tvoje zlosti - v muky, v smrť ho vydali, - ktorého ťa vo večnosti - hrozne mučiť mali.


4. Ó, deň smutný, deň žalostný, - deň preveľkých súžení, - v ktorom Pán milostivý - hrozne bol mučený!