1. Poďteže, hriešnici, - vy spurní vinníci, - pristúpte sem! - Jak ste ma trápili, - bolestne ranili, - ukázať chcem.


2. Čože som učinil, - jak som sa previnil? - Nevinný som. - Vy ste ma mučili, - nesmieme ranili - v úmysle zlom.


3. Nebeským zjavením, - vznešeným učením - slúžil som vám. - Ó, ľudské stvorenie, - prehrozné trápenie - znášal váš Pán!


4. Telo mám strápené, - do kosti ranené, - mučíte ma. - Večne ma sužuje, - znova ma bičuje - ukrutnosť zlá.


5. Potupných hanení, - posmechov, hrešení, - čul som už dosť. - Prečo ma sužuješ, - prečo ma križuješ? - Zanechaj zlosť!


6. Už ma viac nekatuj, - ale skôr poľutuj, - pozri na kríž. - Nesužuj, nebičuj, - v srdečnej pokore - ku mne sa zblíž!