1. Plačte, ó, anjeli, - nebeskí duchovia, - slzy vylievajte, - na to sa dívajte, - čo ten svet začína, - aká jeho vina, - jak s Bohom ukrutne - zachádzajú smutne.


2. Judáš ho zradzuje, - lestivo celuje, - kati ho zväzujú, - ukrutne sužujú, - kopú a sácajú, - rúhajú sa, smejú, - tŕním korunujú, - strašne ukrižujú.


3. Baránku nevinný, - ktoré tvoje činy - že to zaslúžili, - by ťa tak súžili? - Ó, hriešne stvorenia, - toho utrpenia - sami ste príčina, - vaša je to vina.


4. Spomeň si vždy na kríž, - na ktorom Pán Ježiš - len pre naše zlosti, - zbitý je do kosti. - Ty ho ukrižuješ, - bolesť rozmnožuješ, - preto nehreš teda, - hľadaj milosť neba.