1. Pôjdem, pôjdem, hľadať budem - milého Ježiša, až ho nájdem. - Pokoj nedám svojmu srdcu, - hľadať ťa, Ježiš môj, neprestanem, - Ach, jak som strápený, - veľmi zarmútený, - jak veľmi pre teba, - Ježišu, môj Bože, - roztúžený!


2. Obraz veľmi hrozný vidím, - Ježiša tu v krvi ležiaceho, - ktorý kvietkom kvitnúť dáva, - vidím ho v záhrade trpiaceho, - k zemi skloneného, - skonávajúceho, - mučenia kalich piť - a krvou sa potiť, - pre hriešneho.


3. Vidím ťa, môj dobrý Bože, - uprostred katanov zviazaného, - prútmi, tŕním a metlami - vidím ťa, Ježišu, strýzneného. - Pľuvajú na teba, - Syn Boží, hosť z neba, - tebe sa. Bože môj, - hriešnici nehodní - posmievajú.


4. Kriste, Pane, láska moja, - bolestne na kríži umieraš dnes - a mňa, ľudskú dušu hriešnu, - do neba ku sebe láskavo zveš. - Ach, láska preveľká, - ty teda človeka, ktorý ťa obrazil, - srdce ti prerazil, - zachrániť chceš.