1. Presväté znamenie, - presvätý kríž; - s vierou a s nádejou - k nemu sa blíž; - lásky Boh nevinný - na kríži pnel, - do nebies, ku sebe - priviesť ťa chcel. - Lásku láskou mu - zbožne splať, - seba dal za teba: - čo mal viac dať?


2. Ježiš môj, vidím ťa na kríži pnieť; - duša mi výčitkou - počína znieť; - pozeráš na ľudí - rúhavý zhluk: - za ľudstvo nehodné - znášaš bôľ múk. - Tvoja svätá krv - máča zem: - Ježiš, už bez hriechu, - zbožne žiť chcem!


3. Lilavé pole, v ňom - belie sa kríž, - vo vnútri mojom je - útechy tíš; - v zmätkoch i vo víroch - sveta a chvíľ - pohľadom na kríž vždy - načerpám síl. - Ježiš, veď kríž je - lásky znak, - krížom si odvial z nás - záhuby mrak.