1. Otec nebeský - z preveľkej lásky - [:k najzázračnejšiemu - človeka stvoril - podobenstvu svojmu.:]


2. V raji rozkošnom, - v kraji tom šťastnom - [:Adama postavil - za pána zeme, - tvorom ho predstavil.:]


3. By Adam slušnosť, - svoju poslušnosť - [:Bohu preukázal, - Boh mu zo stromu - ovocie zakázal.:]


4. Lež Adam s Evou - za vtáctva spevov - [:ovocie okúsil - a zákaz Boží - nešťastne porušil.:]


5. Boh sa zľutoval, - bo nás miloval, - [:sľúbil Spasiteľa, - od večnej biedy Vysloboditeľa.:]


6. Všetci plesajme, - chválu vzdávajme - [:Otcu nebeskému, - že poslal Syna - ku spaseniu nášmu.:]


7. Spolu žiadajme, - prosby skladajme, - [:aby to vtelenie, - nám všetkým večné - prinieslo spasenie.:]