1. Tvoje muky ospevujem, - útrpnosti dar venujem, - ty, Baránku nevinný, - ktorý snímaš zlé činy. - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.


2. Tys' spasenie nám hriešnikom, - stal sa naším prostredníkom, - keď krvou zaronený - modlil si sa zomdlený. - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.


3. Ó, Ježišu, moja vina - smrti tvojej je príčina; - korunoval, bičoval - ja som ťa ukrižoval. - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.


4. Zviazali ťa, kruto bili, - pohanili a trápili; - hľadíš na ich zločiny, - ty, Baránok nevinný. - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.


5. Skrvavený si už celý, - šarlátom ťa priodeli, - krvou pozalievaný, - hrozne si zbičovaný, - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.


6. Potupený mnohou hanou - od preukrutných tyranov, - ovenčený tŕňami, - posiaty si ranami. - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.


7. Vidím, jak si zoslabnutý, - zmučili ťa kati krutí; - prebolestne skonávaš, - Otcovi sa oddávaš. - Ježiš, svojich múk trpkosti - vlej do srdca hlbokosti, - nech sú tvoje bolesti - pri smrti mne k radosti.