1. Umučenie drahého - Pána Jezu Krista, - jak ho spísal svätý muž. - Ján evanjelista.


2. Ježiš Kristus, Bohčlovek, - múdrosť Otca svojho, - mnohé muky vytrpel - pre hriech sveta zlého.


3. Idúc k Jeruzalemu - ľud mu slávu volal, - spieval mu tam Hosana! - ako kráľa vítal.


4. Ježiš vedel, že ten ľud, - ktorý ho dnes slávi, - premení sa o tri dni - v krvilačné davy .


5. Pilát nechce súhlasiť - so žiadosťou židov; - kričia: Na nás krv jeho - a na našich synov!


6. Odsúdený, zmučený - kráča s krížom z mesta. - Aká hrozná potupa, - aká smutná cesta!


7. Pod krížom tam plakala - jeho Matka milá, - keď už smutná nastala - rozlúčenia chvíľa.


8. Kriste, skrze kríž a smrť - otvorils' nám nebe, - cestu spásy ukázals' - ráč nás prijať k sebe!