1. Ku krížu sa ponáhľam, - lebo inde nemávam - v srdci svojom radosti, - a tam nájdem Matku Pána, - jak je žiaľu odovzdaná, - pohrúžená v trúchlosti.


2. Veľký žiaľ si znášala, - keď si Syna chovala - v opustenej maštali, - ale keď už nepriatelia - chceli zabiť Spasiteľa, - dušu ti tiež ranili.


3. Slnko tiež sa ukrylo, - jak by nad ním trúchlilo, - i zem javí horký bôľ, - všetko v sebe zaplakalo, - hrozný súcit vydávalo, - ale žiaľ tvoj väčší bol.


4. A keď si už docela - muky veľké videla, - ktoré Syn tvoj pretrpel - medzi lotri tam na kríži, - nikto ti žiaľ nepriblíži, - trpelas' jak Spasiteľ.


5. To ti, Matka žalostná, - moja vina prezlostná - spôsobila nevďačné, - ja som Syna ubičoval, - na kríž hriechmi popribíjal, - ach, ja dieťa nešťastné.


6. Prostredníčka milosti, - daj mi z tvojej trúchlosti, - bych tu s tebou nariekal, - a raz vstúpil už do seba, - pamätal vždy na vlasť neba - a tak hriechy zanechal.


7. Smutná doba pôstna - volá ťa kresťane, - aby si sa díval - na muky Kristove - napraviť chce, - čo diabol pohubil, - keď Adama, Evu - ku hriechu povzbudil.