1. Pán Boh všemohúci, - Sudca náš budúci, - poslal posla svojho, - posla prekrásneho - ku Panne Márii.


2. Meno má Gabriel, - vznešený archanjel, - z dvora nebeského, - z chóru anjelského, - posol najslávnejší.


3. Zvestoval on Panne - veci neslýchané; - vravel v Božom mene - reči utešené - pre celý hriešny svet.


4. Zdravas' buď, Mária, - prekrásna ľalia, - zdravas', svätá Panna, - Bohom požehnaná, - ty medzi ženami!


5. Vidiac archanjela - preľakla sa celá. - Panna pozdravená - veľmi zadivená - stála tu pokorne.


6. Anjel ju pozdravil: - Pán Boh ťa vyvolil, - počneš Jezu Krista - a porodíš čistá - Syna Najvyššieho.


7. Ktorému Pán Boh dá - trón kráľa Dávida - a kraľovať bude - v celom svojom ľude, - ktorý ho miluje.


8. Vtedy pozdravená, - od Boha zvolená, - vraví odovzdane: - Nech sa mi tak stane - podľa tvojho slova!