1. Ó, hlava ubolená, - ranami pokrytá, - ó, božská hlava, tŕním - tak strašne obvitá, - ó, hlava, hodná úcty - a venca iného, - buď slzou pozdravená i od mňa hriešneho.


2. Tvár tvoja krásna zbledla - i ústa v žalosti - a celá krása zvädla - v smrteľnej úzkosti, - no, tvoja trpezlivosť - zrie z tvojho pohľadu, - ty hriešnikov chceš blažiť, - dať im milosť svätú.


3. Ach, Pane, čo všetko si - ty trpel na zemi, - to všetko som zavinil - ja, hriešnik neverný. - Všetko to zaslúžil som - ja hriechmi svojimi. - Ó, Kriste milosrdný, - mne zotri zločiny.


4. Pod krížom, Pane, chcem stáť - vždy v duchu pokory - a srdce moje k tebe - tak láskou zahorí, - ťa nikdy neopustí - a v smrti hodine - sa s vierou pevnou k tebe - naveky privinie.


5. Zo srdca tebe vzdávam, - ó, Kriste Ježišu, - za bôle smrti horkej, - povďačnosť najhlbšiu. - Daj, by som tebe verným - bol stále v živote, - kým duša z môjho tela - do neba nevojde.