1. Kriste, Kráľu, tebe znejú - našej piesne pochvaly, - tebe hlasy pacholiatok - Hosana! - dnes spievali.


2. Teba Kráľom svojím zveme, - Dávidov Syn vznešený, - k nám prichádzaš v mene Pána, - Kriste, Kráľu slávený!


3. Teba slávi s citom vďakou - v nebi svätých duchov zbor - i zástupy smrteľníkov - a na svete každý tvor.


4. Deti v cestu stlali palmy - pri tom tvojom príchode, - my spievame úcty žalmy - v tomto svojom sprievode.


5. Oni ti tam slávu vzdali, - keď si k mestu pospiechal, - my ťa ctíme piesňou chvály, - veď si náš Boh, večný Kráľ.


6. Prijímal si milo chválu - milo prijmi i náš hlas, - milostivý, dobrý Kráľu, - daj nám milosť a nás spas!