1. K večeri sa zbližuje, - ó, kresťania, s pobožnosťou, - k oltáru pristupujte, - zve vás Ježiš s úprimnosťou - [:k stolu, pri ktorom seba - dáva za pokrm z neba.:]


2. Tak, hľa, nás Pán miloval - z nesmierneho zmilovania, - to, čo na smrť venoval, - telo, dal v dar požívania. - [:Chcel nas urobiť šťastných, - zásluh smrti účastných.:]


3. V prevelebnej Sviatosti - z lásky veľkej kým dokonal, - prehojný on milostí - poklad svojim verným podal, - [:kto ju hodne prijíma, - slasti večné - prežíva.:]


4. Moc hodného prijímania - v láske božej utvrdzuje, - úklad diablov rozháňa, - zlé žiadosti oslabuje, - [:napomáha v slabosti, - dodáva nám milosti.:]


5. Poďte už s dôvernosťou, - ó, kresťania spravodliví, - priblížte sa s radosťou, - v láske v Krista vždy horliví, - [:prijmite chlieb nebeský, - pravý pokrm anjelský.:]


6. Toto je ten chlieb Boží, - ktorý dušu posilňuje, - svätú milosť v nás množí, - večnú spásu udeľuje, - [:pristúpte len z vrúcnosti - k tomu zdroju milosti.:]