1. Po zlom páde človeka hriešneho - ľutoval Boh stvorenia krásneho, - poslal na svet archanjela svojho.


2. Iď k Márii, zjav jej moju vôľu, - že Syn môj sám stúpi z neba dolu, - že súc Pannou bude Matkou spolu.


3. Panna v ten čas v Písme rozjímala, - keď anjela zdraviť uslyšala, - spočiatku sa veľmi naľakala.


4. Anjel Boží, vidiac naľakanú, - takto znova počal tešiť Pannu: - Boh je s tebou, dôveruj len v Pánu.


5. Našlas' milosť Otca nebeského, - že ty máš byť Matkou Syna jeho, - tak rozhodla vôľa Najvyššieho.


6. Sladké meno Ježiš Syn dostane. - Bohom už dávnejšie je mu dané, - lebo on sa Spasiteľom stane.


7. Ticho hlavu naklonila Panna - a do vôle Božej odovzdaná - riekla: Staň sa podľa vôle Pána!


8. Panna, pros za ľudské pokolenie, - by nám dal Boh hriechov odpustenie - a po smrti večné oslávenie.